Умови та привілеї

Членство в Київському інституті енергетичних досліджень.

Київський інститут енергетичних досліджень (Kyiv Energy Research Institute, KERI) був створений у жовтні 2013 р. і як неприбуткова громадська організація в даний час знаходиться на стадії організаційного становлення. Членство в Інституті є добровільним. Членами Інституту можуть бути фізичні особи, які досягли 18-річного віку, а також на засадах рівноправності можуть бути як громадяни України, так і іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Особливою рисою KERI як організації є її налаштованість на високий професіоналізм, об’єктивність, неупередженість і незалежність. KERI відкритий для співпраці з усіма фізичними чи юридичними особами, які поділяють наші цінності і мету діяльності Інституту, визнають та виконують вимоги його Статуту і прагнуть активної і цілеспрямованої діяльності в енергетичному секторі, спрямованої на розробку сучасної енергетичної політики, ефективного багатостороннього діалогу за участю експертів, влади, бізнесу і суспільства, реформування та підвищення ефективності управління в енергетичній галузі, зміцнення енергетичної безпеки України, налагодження плідної міжнародної співпраці. KERI має стати еталоном високої професійної якості, компетентності, об’єктивності та надійності як для партнерів, так і своїх членів.

KERI запрошує до членства всіх активних професіоналів у енергетичній сфері в Україні. Прийом в члени інституту здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається особисто чи он-лайн. Членство в KERI не обмежує права на членство в інших громадських об’єднаннях чи організаціях. Члени Інституту будуть мати привілейоване право користуватися повним обсягом інформаційних, довідкових та консультативних матеріалів, які будуть доступні он-лайн, будуть мати пільгові умови участі у проектах і заходах інституту і користуватися іншими послугами.

За додатковою інформацією про членство та діяльність Інституту просимо звертатися до Виконавчої дирекції за телефоном +38097 984 6652 або office.keri@gmail.com.